Hur bemöter man sorgen när ett djur dör?

Posted on

 

Att mista ett djur kan vara lika svårt som när en anhörig går bort. Många människor fäster sig så starkt vid sitt husdjur som blir en del av familjen med sin egen personlighet och karaktär. Frågan är hur man tacklar den sorg som kan uppstå när ens djur går bort eller måste avlivas.

Viktigt att få sörja

Lika tramsigt som vissa människor i andra kulturer tycker det är när vi västerlänningar “daltar” med våra djur, lika egendomligt tycker man här att det är att förbise den intelligens och förmåga ett djur faktiskt besitter. Därför är det helt normalt att vara ledsen när ens kompis inte finns mer.

Man har kanske även bevittnat en lång tid av lidande för djuret som man själv har mått dåligt av och det gör också sitt. Ta den tid som behövs för att få sörja klart!

Skaffa nytt djur eller inte?

Många tycker det känns bäst att så fort som möjligt skaffa en ny liten krabat. Att ha djur blir en livsstil och när det är tomt i huset är det svårt att gå tillbaka till det som var, innan djuret kom in i bilden. Här ska man naturligtvis göra som man själv känner. Ingenting är fel och behöver man mer betänketid ska man ta den. Att skaffa djur kräver alltid en extra funderare.