Misstag i veterinärvården – vad man bör göra som husdjursägare

Posted on
Valp blir undersökt av veterinär.

Det är aldrig roligt att behöva ta sitt husdjur till veterinären, men alla djurägare får nog kallt räkna med att den dagen kommer förr eller senare för oss alla. Oftast handlar det om något så enkelt som en årlig vaccinering, eller lite mildare åkommor som blir bättre med lite medicin. Men ibland är oturen framme och ditt djur kan plötsligt drabbas av större skador eller allvarliga sjukdomar, med dyra behandlingar eller operationer som följd. Veterinärer är oftast duktiga och har god utbildning och erfarenhet, men precis som oss är de bara människor – misstag kan ske. Och frågan är – vad gör man då?

Valp blir undersökt av veterinär.

Veterinärer som missköter sitt jobb kan få en varning, sker det många misstag eller rena försummelser så kan det till och med leda till indragen legitimation och veterinären kan då inte längre utöva veterinäryrket. Hen kan då vända sig till exempelvis ett bemanningsföretag för Rekrytering Stockholm för att söka sig till en helt ny yrkesbana. Om du råkar ut för en veterinär som felbehandlar, missköter eller försummar ditt djur under dennes vård så kan du vända dig till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård och / eller till länsstyrelsen i aktuellt län. Det är viktigt att anmäla felbehandlingar och allvarliga misstag så att inte fler djur och djurägare råkar illa ut. Det kan bli väldigt traumatiskt för både ägare och djur.

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård är en myndighet som verkar direkt under jordbruksdepartementet. Denna myndighet tar emot anmälningar från djurägare som vill klaga på veterinärer, djursjukvårdare och hovslagare. Anmälan upprättas skriftligen och det startar då en process mellan dig som djurets ägare och ansvarig veterinär (eller den anmälan nu gäller). Det inleds sedan en undersökning där Ansvarsnämnden tar reda på fakta om vad som inträffat och hur det hela har gått till. De hör sig för hos båda parter. Sedan beslutar de om det som har inträffat ska leda till någon disciplinpåföljd eller inte.

Veterinär undersöker katt.

Anmälan kan, som tidigare nämndes, även göras till Länsstyrelsen i aktuellt län. det är viktigt att veterinärer följer djurskyddslagen och om de inte gör det så bör detta anmälas. Anmälan om djur som far illa (antingen privat eller i veterinärens vård) kan göras direkt till Länsstyrelsen antingen via telefon eller deras hemsida på internet. Anmälan kan även göras anonymt om man så önskar. Länsstyrelsen åker då ut på ett besök, och beslutar sedan om eventuella påföljder.