Veterinärer som gör gårdsbesök

Posted on

Det är inte alltid djurägare har möjlighet att ta sig till en veterinärmottagning. Det gäller särskilt bönder, som har mängder av djur att ta hand om. I dessa fall finns det lyckligtvis veterinärer som gör ”hembesök”, och åker ut till bondgårdar och stall för att ta hand om hästar, kor, får eller andra större djur.

Det finns flera tillfällen då bönder har behov av tjänster från denna typ av veterinärer. Det är till exempel självklart en stor fördel att veterinären kan komma till gården om ett djur skulle bli skadat eller akut sjukt, eftersom bonden vanligtvis inte kan lämna gården i flera timmar. Det är dock inte bara vid sjukdoms- eller olycksfall som veterinärer kommer på besök. En vanligare anledning är faktiskt att veterinären ska utföra något av de rutinmässiga ingrepp som sker med jämna mellanrum på bondgårdar med djurhållning.

Som exempel på detta kan nämnas att gårdar med kor då och då behöver få hjälp med att avhorna och kastrera kalvarna. Detta görs när de är unga, genom att först ge dem lugnande medel och sedan lokalbedövning, och såren förseglas i bägge fallen genom att man bränner dem. Bonden får oftast assistera vid dessa ingrepp, om inte veterinären har en egen assistent, eftersom det finns risk att kalven sparkar bakut även när den är nersövd. En person får med andra ord hålla i bakbenen medan veterinären arbetar.

Veterinärer utför även förebyggande kontroller av vissa sjukdomar bland gårdsdjur. Som exempel kan nämnas virussjukdomen maedi/visna, som bärs av får och kan ge andningsproblem och ledinflammationer. För att förebygga förekomsten av viruset kontrolleras svenska får regelbundet genom att man tar blodprov. Det är ett omfattande arbete som ofta tar en hel dag i anspråk för veterinären, beroende på hur många får en bonde har. När man ska ta blodprov på får är det lättaste att samla fåren i en mindre inhägnad. Därifrån tar man ut fåren ett i taget, och släpper sedan ut dem i deras normala hage när de är klara. Om inhägnaden har ett elstängsel drivet av elaggregat kan det vara en bra idé att slå av det under proceduren, så att varken får eller människor riskerar att få en stöt medan de arbetar.