Studera till veterinär

Posted on

 

Att arbeta med djur är mer än bara en hobby. Det är något som man verkligen måste älska för att kunna gå vidare med.

Studera i Sverige

För de som vill arbeta så nära djuren som möjligt finns det en möjlighet att läsa till veterinär på Veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet. För att komma in där bör man ha gått Naturvetenskapliga programmet på gymnasiet först eller ha gått vissa kurser på Naturbruksprogrammet. Det krävs tyvärr ganska höga antagningspoäng för att komma in på universitetet och många sållas bort. I dessa fall kan veterinärstudierna göras utomlands istället. Många europeiska länder har mycket bra veterinärprogram där det också kan vara betydligt enklare att få behörighet då inte alla länder har betygen som utgångspunkt när man söker studenter.

Studera utomlands

Det finns några kända veterinärskolor ute i Europa som är väl omtalade i veterinärkretsar. I Frankrike har man t.ex. den berömda Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons Alfort som ligger i södra delen av Paris, och har funnits sedan år 1765. De utbildar de bästa veterinärerna i Frankrike och tar in ca 650 studenter varje år och här bedrivs också mycket forskning.

I Spanien har vi Universidad Cardenal Herrera sedan 20 år tillbaka, som har en väl renommerad veterinärutbildning. Inte nog med det, man kan ta examen både på spanska, engelska och franska. Antagningsreglerna är förhållandevis enkla. Man måste ha gått gymnasiet och ha goda engelska språkkunskaper. Här läser man både hästkunskap, miljö, biodiversitet, djurproduktion och veterinär bioteknologi.

Vill man istället söka sig till England finns Bachelor of Veterinary Medicine i olika engelska städer, varav en i London, och man kan även söka till veterinärutbildningen på Cambridge University.

När man söker till engelska skolor måste man gå genom UCAS som är ett administrationsprogram. De har koll på alla skolor i Storbritannien och där kan man även få hjälp med frågor om antagningar o.s.v.

Vilka kurser läser man när man pluggar till veterinär?

Detta beror naturligtvis på om man väljer att studera på hemmaplan eller på ett utländskt universitet, men här i Sverige börjar man första året med att lära sig om djurens olika funktioner och uppbyggnad, ända ned till molekylär nivå. Sedan går man vidare till sjukdomar och ohälsa och alla läkemedel som finns, samt hur de påverkar djuren. Under den här tiden ingår kliniktid och träning och sedan specialisering på smådjur, hästar eller produktionsdjur.

Man lär sig även om hur kommunikationen med djurägare bör gå till. Precis som på läkarlinjen där man hela tiden får öva på människokroppen, kommer man även här i kontakt med både friska och sjuka djur. Veterinärutbildningen i Sverige är på fem och ett halvt år och mycket självständigt arbete ingår i den. Det sista halvåret läggs mycket tid både på examensarbete och fördjupning i det man vill hålla på med senare.