Vad innebär det att vara veterinär?

Posted on

 

För att vara veterinär krävs legitimation precis som hos läkare. Legitimationen ansvarar Jordbruksverket för som även reglerar alla lagar om djurskydd och omvårdnad. Veterinärer behandlar inte enbart djursjukdomar och skador, utan är även specialiserade på livsmedelskontroll och djurskydd, samt kan engagera sig i forskning av olika slag. De brukar arbeta med en speciell grupp av djur, t.ex. smådjur, hästar, lantbruksdjur och fiskar. Även inom travsporten finns heltidsanställda veterinärer som ser till att hästarna inte är dopade och att de behandlas korrekt efter Jordbruksverkets instruktioner.

Öppna eget eller arbeta för staten

Som veterinär kan man arbeta för staten eller i privat regi. Många veterinärer som specialiserat sig på smådjur som katter, hundar och andra typiska husdjur, bukar ofta öppna en egen liten klinik. Detta är särskilt förekommande i andra länder. Statliga myndigheter i Sverige som har anställda veterinärer är det tidigare nämnda Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. Här sysslar man även med mycket administration och förvaltningsfrågor, så att vara veterinär behöver inte innebära att gosa med söta katter eller hundar varje dag.

Det beror naturligtvis på vad man tycker om att göra. Det är också viktigt att förstå att om man arbetar på djurklinik eller som veterinär ute bland djur, har man ett stort och gediget ansvar både för djuren och för hur deras ägare blir bemötta. Att göra fel är mänskligt ibland men när man har att göra med levande varelser måste man vara enormt fokuserad och veta vad man gör.

Olika typer av veterinärer

Inte alla väljer att jobba på djurkliniker och det behövs naturligtvis folk som också utför kontroller på exempelvis slakterier eller fabriker och sådana som låter avancerad forskning gå framåt. Då kallas man för officiella veterinärer, medans de som ger råd till lantbrukare angående hygien, skötsel osv, kallas djurhälsoveterinärer. Distriktsveterinärer fokuserar på djur inom lantbruket och besiktningsveterinärer ansvarar för livsmedelskontroller.

Framtidsutsikter

Arbetslösheten är mycket låg när det gäller veterinärer i Sverige, samtidigt som fler faktiskt utbildar sig till det numera. Ju mer man specialiserar sig efter utbildningen, desto mer kunskap och chanser har man dessutom att ändra riktning. Det är således en lukrativ bransch med goda framtidsutsikter.

I Sverige har man också några kända djursjukhus som t.o.m. har figurerat i tv genom programmet “Veterinärerna” eller “SOS Djur” som man kan följa om man tycker om att titta på det arbete som veterinärer utför eller för att bekanta sig mer med yrket.