Vad göra vid upptäckt misskötsel eller vanvård av djur?

Posted on

Flertalet människor är noga med att djuren blir behandlade på rätt sätt och att utfodring och avel samt hållningen av djuren ska ske så perfekt som möjligt för djurens bästa och att de trivs i sina stall, hagar eller bås. De som har ett husdjur, brukar uppsöka veterinär när det behövs och ser till att skaffa en bra försäkring.

Men vad ska man göra om man upptäcker personer som missköter sina djur i hemmet eller på gården? Vad är plikt och vad är att lägga sig i andras angelägenheter?

Anmäl alltid vanvård

Om man misstänker att ett djur far illa eller ser det med egna ögon skall man omedelbart anmäla detta till Länsstyrelsen i varje län. Man måste dock göra det under pågående misskötsel och inte i efterhand, och finns inte tillräckligt med uppgifter är en kontroll inte godtagbar. Se därför till att ta reda på så mycket som möjligt som bevismaterial.

Man kan även ringa polisen om det är ett akut ärende som kräver direkt utryckning.

Straffet för djurplågeri kan bli böter eller fängelse vid grövre brott samt förbud att skaffa fler djur.

Alla lagar om djurskydd och liknande finns på Jordbruksverkets hemsida.